نظر شما دوستان درباره محصولات فروشگاه
عالي :
20 نفر - 45.45%
خوب :
16 نفر - 36.36%
متوسط :
6 نفر - 13.63%
ضعيف :
2 نفر - 4.545%