نظر شما دوستان درباره محصولات فروشگاه
عالي :
25 نفر - 51.02%
خوب :
16 نفر - 32.65%
متوسط :
6 نفر - 12.24%
ضعيف :
2 نفر - 4.081%